איך לקרוא דוחות כספיים בקלות?

כשאנחנו מתמקדים בעולם ההשקעות וניהול הכספים, קוראים לדוחות הכספיים 'המפתח' להבנת המצב הפיננסי של כל חברה. למדנו שבעזרתם אפשר להבין את הפעילות הכספית, לאתר הזדמנויות ולזהות סיכונים. אבל איך באמת קוראים דוח כספי בצורה יעילה? לכן אנחנו כאן, להקל עליכם ולסייע לכם להשתמש בכלי היצירתי הזה לטובתכם.

כמו בכל מקצוע, גם כאן יש שפה מקצועית שצריך להבין כדי לפענח את התמונה הכוללת. הדוחות הכספיים מחולקים למספר חלקים, כאשר העיקריים שבהם הם מאזן החברה, דוח הרווח והפסד ודוח תזרים מזומנים. כל חלק מספק הצצה לנקודה אחרת בפעילות הכספית וכמובן שההבנה המלאה מגיעה כשמסתכלים על התמונה המלאה.

אין צורך להיות חשבונאים לפרש את כל המספרים הללו. עם הכלים וההבנה הנכונה, גם אנו יכולים לחשוף את מה שמתחבא 'בין השורות' ולהבין מה החברה באמת מנסה לספר לנו. זכרו, המידע הוא כוח, וככל שנדע יותר, נוכל לנהל את כספנו בחוכמה ובביטחון רב יותר.

הבנת המונחים הכספיים הבסיסיים

כשאנחנו מתחילים לקרוא דוחות כספיים, קריטי להתחיל בלהבין את המונחים המרכזיים. כאלה שנראים פשוטים בהתחלה, אבל בעצם טומנים בחובם את מהות הכלכלה של החברה.

רווח והפסד

רווח והפסד, או בשמם המלא – דוח הרווח והפסד, מספר לנו בצורה ישירה עד כמה החברה מרוויחה או מפסידה תוך זמן מסוים. איך זה עובד?

 • הכנסות: כל כמות המזומנים שהחברה מרוויחה.
 • עלויות: כמה החברה מוציאה כדי להפיק את ההכנסות האלה.

ההבדל בין השניים זה בעצם הרווח הנקי שלהם. אבל לא תמיד דף רווחים גבוה פירושו ביצועים טובים. לפעמים, משקיעים דווקא יחפשו חברה עם פוטנציאל לגדילה, גם אם המספרים הנוכחיים לא מזהירים.

מאזן

המאזן הוא מה שמראה לנו את התמונה המלאה של החברה ברגע מסוים. תחשבו על זה כמו צילום של הבריאות הכלכלית של החברה:

 • נכסים: כל מה שהחברה מחזיקה ויכול להכניס לה כסף.
 • התחייבויות: כל מה שהחברה חייבת לאחרים, כולל חובות ומחויבויות.
 • הון עצמי: אם נחסיר את ההתחייבויות מהנכסים, נקבל את ההון העצמי של החברה.

המאזן חייב להיות מאוזן, כלומר סכום הנכסים שווה לסכום ההתחייבויות וההון העצמי.

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים משקף את המזומנים שנכנסים ויוצאים מהחברה. גם אם חברה רואה רווחים, אם אין לה מזומנים זה יכול להיות בעיה. התזרים נחלק ל:

 • תזרים מזומנים מפעילות: מכירות נטו ממוצרים או שירותים.
 • תזרים מזומנים מהשקעות: קניית או מכירת נכסים, כולל נכסים כמו מכונות, מבנים.
 • תזרים מזומנים ממימון: הלוואות חדשות, החזר חובות או הוצאת מניות לציבור.

תזרים מזומנים חיובי מראה שהחברה נמצאת במצב כלכלי תקין, והיא יכולה לממן את הפעילות שלה, לשלם חובות ולהשקיע לעתיד.

קריאת דוח רווח והפסד

בעולם של השקעות נבונות, חשוב לנו לזהות במהירות את היכולת הרווחית של חברה. דוח רווח והפסד הוא המפתח שבידינו לפענח את הסיפור הכלכלי שלה.

הכנסות

הכנסות הן התחלה של כל ניתוח. אנו צריכים לחפש את השורה התחתונה של המכירות. יש להבדיל בין הכנסות גולמיות לנקיות:

 • הכנסה גולמית: כל הכסף שהחברה מביאה.
 • הכנסה נקייה: הכנסה גולמית פחות החזרים, הנחות והקצאות.

הוצאות

הוצאות הן העלות של ההכנסות. בשורה זו נבחן כיצד ההכנסות מתגמלות לעומת עלויות החברה, כולל:

 • הוצאות משכורות: כמה החברה משלמת לעובדיה.
 • הוצאות תפעוליות: הכללת הוצאות שאינן קשורות ישירות לייצור.

רווח תפעולי

רווח תפעולי הוא הרווח לפני פריטים שאינם תפעוליים, כמו תשלומי ריבית ומסים. זהו מדד לביצועי החברה מהלך הפעילות הרגילה שלה:

 • רווח תפעולי = הכנסות נטו – הוצאות תפעוליות

ניתוח דוח מאזן

ביחד נעבור על מרכיבי דוח המאזן שהוא מפתח להבנת המצב הפיננסי של כל חברה. זהו מסמך שכל אחד מאיתנו צריך לדעת לקרוא ולנתח, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד איך לעשות זאת צעד אחר צעד.

נכסים

נכסים הם כל מה שלחברה יש והם יכולים להיות נכסים מוחשיים כמו מבנים, מכונות, מלאי סחורה, וכן נכסים בלתי מוחשיים כמו פטנטים או קניין רוחני. בדוח מאזן, אנחנו ממיינים אותם לפי "נכסים קבועים", שהם צמודים לחברה לטווח ארוך, ו"נכסים נוכחיים", אותם ניתן להמיר למזומן בתוך פרק זמן של שנה.

התחייבויות

בצד השני של המאזן, אנחנו מוצאים את ההתחייבויות, כלומר, מה שהחברה חייבת לאחרים. גם כאן ישנם סוגים שונים, כמו "התחייבויות קצרות טווח" שיש לסדר תוך שנה, ו"התחייבויות ארוכות טווח" שנוגעות לתקופה ארוכה יותר. זה חשוב מאוד לקחת בחשבון את יחס ההתחייבויות לנכסים כדי להבין את מצב הנזילות והיציבות הפיננסית של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי, שגם נקרא הון בעלים, הוא בעצם ההבדל בין הנכסים להתחייבויות. אם נחשב את כל מה שיש לחברה ונחסיר מזה את כל מה שהיא חייבת, מה שנשאר זה נכס הבעלים של החברה. הון עצמי חזק יכול להיות אינדיקציה לבריאות פיננסית טובה, אבל חשוב להבין גם את התמונה הרחבה – לא תמיד גובה ההון העצמי משקף את הפוטנציאל האמיתי של החברה.

בחינת דוח תזרים מזומנים

כשאנחנו בוחנים דוח תזרים מזומנים, אנחנו מסתכלים על מדד המזומנים הנכנסים ויוצאים מהחברה. קטע זה הוא המפתח להבנת היציבות הפיננסית והיכולת לגרום לכסף לעבוד עבור החברה.

תזרים מזומנים תפעולי

בתזרים מזומנים תפעולי, אנחנו בוחנים את המזומנים הנוצרים כתוצאה מפעילויות היום-יום של החברה. למשל, כשמוכרים מוצר או מספקים שירות, כמה מזומן בפועל נכנס לקופה? זה משקף את היכולת של החברה לייצר הכנסה מהליבה של העסק שלה.

תזרים מזומנים ארוך טווח

עניין התזרים המזומנים ארוך טווח מתייחס למזומנים הנזילים הקשורים לרכישה או מכירה של נכסים ארוכי טווח, כמו קרקעות, מכונות וכד'. זהו פרק קריטי המראה עד כמה החברה משקיעה בצמיחה לטווח הארוך.

תזרים מזומנים מממן

התזרים המזומנים מממן הוא החלק בדוח המזומנים שחושף את הזרימה של המזומנים עם קשר למימון חיצוני. כאן נראה כיצד החברה מגייסת כסף דרך הנפקות מניות או גיוס הלוואות, וכמובן גם את התשלומים על החזר הלוואות, והתשלומים לבעלי המניות.