איך בודקים כדאיות השקעה

אנו נתקלים בבדיקות חשובות כאשר אנו עומדים בפני החלטות פיננסיות קריטיות. תהליך ההשקעה במיזמים חדשים דורש מאיתנו לבדוק באופן מדוקדק פרמטרים שונים שיגלו את היתרון הכלכלי בפעולה. הרגשות והאינטואיציה לעיתים נותנים את הטון, אך נתונים מוחשיים ובדיקות כמותיות הן אלו שיכולות באמת לקבוע את כדאיות ההשקעה.

בדיקת יעילות ההשקעה

הבחינה שלנו כיצד להעריך השקעה מתבצעת על ידי בחינת התוצאה היחסית של ההשקעה על פני ההוצאה. נקרא לזה בשם "תשואה על ההשקעה" או בקיצור, ROI. נמדוד את ה-ROI על ידי השוואת גובה הרווח שהושג לעלות ההשקעה עצמה. אם נוציא את העיניין למספרים, נחשב את ה-ROI שלנו לפי הנוסחה: רווח נטו חלקי ההוצאה להשקעה, והתוצאה תהיה באחוזים.

חישוב התשואה המעודכנת

לא פחות חשוב מה-ROI הוא להבין את הערך הנוכחי הנקי, או NPV. זהו חישוב שמאפשר לנו לערוך השוואה בין ההוצאה הראשונית להשקעה לבין התקבולים העתידיים ממנה; כולל תוך כדי שימת דגש על זמן ההשקעה והערכת הסיכון. למעשה, אנו מבצעים היוון לרווחים המתקבלים, מה שעשוי להשפיע על הכרעתנו בשאלת "האם להשקיע?"

היוון הרווחים המתקבלים נעשה במטרה לתת את התמונה המדויקת ביותר לערך הזמן של הכסף. אם לחשב, זהו בערך זה של עלות התקבולים העתידיים במונחים של כוח קנייתי נוכחי. לשם כך, משתמשים במדד ריבית המוגדר לפי תשואת השקעה מינימלית שהמשקיע מצפה להשיג בהתאם לרמת הסיכון שהוא נוטל.